Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

Địa chỉ:
Hoang Hung Furniture
Road No. 19, Phu Tai Industrial Zone, Quy Nhon City, Binh Dinh Province - VietNam
WEBSITE: www.hoanghungfurniture.com
EMAIL : hoanghungwood@vnn.vn.
Điện thoại:
(+84) 056 - 3.541.476

Fax:
(+84) 056 3.641.171

Thông tin liên hệ

Họ và Tên:


Số Điện Thoại:


Công Ty:


E-Mail :


Nội dung:


Nhập các ký tự bên dưới:

Hoang Hung Co.,Ltd
KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: +84 - 56 - 3741109 /3541476 *FAX: +84 - 56 - 3641171
Đại Diện Hợp Pháp: Giám đốc: Ông Lê Minh Thiện