khách sạn tại Bình Định

Hiển thị:

Danh bạ các khách sạn tại Bình Định Danh bạ các khách sạn tại Bình Định

Ngày đăng tin: 15:30:42 - 02/04/2012 - Số lần xem: 7261

Danh bạ các khách sạn tại Bình Định

Hoang Hung Co.,Ltd
KCN Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: +84 - 56 - 3741109 /3541476 *FAX: +84 - 56 - 3641171
Đại Diện Hợp Pháp: Giám đốc: Ông Lê Minh Thiện