Tìm kiếm

3-PIECE GARDEN FURNITURE SET

Code HHT 10262 + HHC 17147 Category

Dimentions 600 x 600 x 740 mm (table) & 400 x 520 x 855 mm (chair)
Load 20DC 150; 40DC 308; 40HC 360

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn