Tìm kiếm

4-PIECE GARDEN FURNITURE CORNER SET

Code HHT 18002 + HHB 18003 + HHB 18004A + HHB 18004B Category

Dimentions 750 x 750 x 370 mm (table) & 750 x 750 x 710 mm (corner bench) & 1450 x 750 x 710 mm (bench left & right)
Load 20DC 17; 40DC 38; 40HC 45

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn