Tìm kiếm

4-PIECE GARDEN FURNITURE SET

Code HHB 1447A + HHB 1447B + HHT 14473 Category

Dimentions 800 x 720 x 760 mm (bench 01) & 1400 x 720 x 760 mm (bench 02) & 1000 x 620 x 250 mm (table)
Load 20DC 25; 40DC 54; 40HC 64

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn