Tìm kiếm

4-PIECE GARDEN FURNITURE SET

Code HHB 17064A & HHB 17064B + HHT 17063 Category

Dimentions: 715 x 715 x 730 mm (bench 01) & 1350 x 715 x 730 mm (bench 02) & 1000 x 500 x 400 mm (table)
Load: 20DC 30; 40DC 66; 40HC 78

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn