Tìm kiếm

5 DRAWER TALLBOY

Code HHI 14245 Category

Dimentions 420 x 500 x 1200 mm
Load 20DC 90; 40DC 185; 40HC 233

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn