BAR TABLE

Code HHT 17066 thể loại

Dimentions 1100 x 800 x 1000 mm
Load 20DC 204; 40DC 408; 40HC 472

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn