Tìm kiếm

DINING SET 05

Code HHT 23006_HHC 22013_HHC 22014 Category

Dimentions  1500/2000W x 1000D x 740H mm (table) & 550W x 520D x 795H mm (chair) & 640W x 560D x 795H mm (arm chair)

Load: 20’DC 67; 40’DC 135; 40’HC 162

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn