RECT. EXT. TABLE

Code TVT 13008A thể loại

Dimentions 1000/1400 x 700 x 740 mm
Load 20DC 343; 40DC 689; 40HC 785

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn