Tìm kiếm

SOFA CORNER SET

Code HHB 10241A + HHB 10241B + HHB 10241C + HHT 05044 Category

Dimentions: 850 x 750 x 350 mm (table) & 2425 x 1700 x 720 mm (corner bench)
Load:20DC 27; 40DC 58; 40HC 68

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn