Tìm kiếm

SOFA SET 05

Code HHB 22031 AC _ HHT 22060 Category

Dimentions  770W x 765D x 750H mm (bench 01) & 2070W x 765D x 750H mm (bench 03) & 1200L x 650W x 350 mm (table)

Load: 20’DC 23; 40’DC 49; 40’HC 57

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Đăng ký tư vấn